Ngoại khóa về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh, học kì I năm học 2017-2018

Ngày 13/01/2018 Trường TH Nà Tân đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho 81 học sinh điểm trường Trung tâm. Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó khuyến khích, động viên các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn hoạt động, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh.

Bồi dưỡng ý thức tự lập, biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.

Buổi sáng học sinh được thăm viếng, chăm sóc Di tich lịch sử nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân, công nhân Nông trường Mộc Châu tại Tiểu khu 19-5 thị trấn Nông trường Mộc Châu; tìm hiểu về lịch sử văn bia Tây Tiến; Đồn Mộc Lỵ tại Tiểu khu 12 – Thị trấn Mộc Châu; tham quan khu trung tâm hành chính; phòng truyền thống lịch sử huyện Mộc Châu tại Tiểu khu 14 – Thị trấn Mộc Châu.

Buổi chiều học sinh tham gia các trò chơi dân gian tổ chức ngoài trời như: kéo co, nhảy bao bố, múa hát tập thể… tại Rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.